Taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten uitvoeren? Dat kan met LBA, het jongeren volg systeem van Pronexus.

Met LBA kunnen gemeenten, regionale leerplichtbureau's en RMC regio's jongeren registreren, volgen en begeleiden. Het sterke punt van LBA is de integratie van eigen werkprocessen. Jongeren worden hiermee automatisch op de voet gevolgd en kunnen nooit uit beeld raken.

Met LBA wordt alle basisinformatie van jongeren vastgelegd. Daarbij wordt ook de schoolloopbaan, het verzuim en de behaalde diploma's bijgehouden. Ook is er bijvoorbeeld Suwinet informatie of een melding van de landelijke Verwijsindex beschikbaar.

Via doelgroepen worden in LBA vanuit de beschikbare informatie relevante groepen in beeld gebracht. Hiermee is er snel inzicht in thuiszitters, risicojongeren of voortijdig schoolverlaters zonder voldoende inkomsten.

Doordat de doelgroep direct in beeld is kan er snel aan de slag worden gegaan met de juiste jongeren zonder tijd te verliezen aan uitzoekwerk.

Meer informatie over LBA is te vinden op: https://lba.pronexus.nl/

Over Pronexus

Pronexus is sinds 2001 actief en heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van webapplicaties voor gemeentelijke en regionale overheden.

Met onze software kunnen vier onderwijstaken efficiënt worden uitgevoerd:

  • leerplicht
  • voortijdig schoolverlaten
  • onderwijshuisvesting
  • en leerlingenvervoer.

Om het gemeentelijk beleid te ondersteunen rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stellen we bevolkings- en leerlingenprognoses op.

Letterlijk betekent Pronexus 'voor samenhang'. Pronexus heeft dan ook speciaal aandacht voor de samenhang tussen verschillende onderwijstaken en beleidsterreinen.

Opdrachtgevers

Tot onze opdrachtgevers behoren zo'n 300 grote en kleine gemeenten, samenwerkingsverbanden, RMC regio’s, schoolbesturen en scholen. Pronexus werkt daarnaast samen met de landelijke onderwijsorganisaties DUO, Ingrado, VNG Realisatie en LVLA.

Opdrachtgever Den Haag
Opdrachtgever Eindhoven
Opdrachtgever Emmen
Opdrachtgever Heerenveen
Opdrachtgever Lelystad
Opdrachtgever Maassluis
Opdrachtgever RBL Walcheren
Opdrachtgever Holland Rijnland
Opdrachtgever Rotterdam
Opdrachtgever Spijkenisse
Opdrachtgever Tytsjerksteradiel
Opdrachtgever Utrecht
Opdrachtgever Zeeuws-Vlaanderen
Opdrachtgever RmcRegio Zuid-Holland Zuid