Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger.

De overheid, scholen en gemeenten werken samen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Gaat iemand van school zonder een startkwalificatie? Dan bekijkt de gemeenteambtenaar samen met de school wat er nodig is om diegene zo snel mogelijk terug op een opleiding te krijgen. Dit kan ook in combinatie met extra zorg of andere hulpverlening zijn.
Is school geen optie meer? Dan kijkt de ambtenaar per situatie of de jongere kan doorstromen naar de arbeidsmarkt.

RMC regio's

Nederland is verdeeld in verschillende Regionale Meld en Co├Ârdinatiepunten (RMC-regio's).

De kerntaken van de RMC regio zijn een sluitende registratie van vsv'ers, doorverwijzing en herplaatsing, het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio en het realiseren van een op-maat traject voor de jongere.

Niet overal in Nederland werken alle maatregelen echter even goed. In elke regio is de situatie weer anders. Daarom bekijken scholen en gemeenten binnen hun eigen regio welke aanvullende maatregelen zij inzetten.


Voortijdig schoolverlaten